Horoveda - Online Jyotish Service in Nepal
guru

Horoveda is an initiative started by a group of esteemed astrologers in Nepal. Horoveda team inlcudes astologer's with 40 plus years of experience with specialization in palm reading, guna -dosh eradicaion, stone or jwellery recommendation ...

View more
विवाहको लागि गुण मिलाउन – कसरी मिलाउने र के यो पर्याप्त छ ?
guru

हामी कम गुण अंकको साथ धैरै जोडी देख्छौँ , जसले खुशकिो वैवाहिक जीवन विताइरहेका छन जबकी उच्च अंकको साथ अलग भएका पनि छन । । यो किनभने केटा – केटी को कुंण्डली मिलान गर्ने र गुण–मिलान एकै छैन समान छन पनि ह...

View more